הנבחרת הצעירה

משרד החינוך- האגף למצויינות בחינוך הטכנולוגי במיזם משותף עם מרכז מדעני העתיד מנהלים ומפעילים את נבחרות ישראל לאולימפיאדות הבינלאומיות.
כחלק מאסטרטגיה של המיזם המשותף ובמטרה להגשים את היעד ולמצב את ישראל בעשיריה הגבוהה בדירוג העולמי, הוקמה נבחרת ישראל הצעירה המהווה עתודה לכלל נבחרות ישראל הבוגרות במדעים מהן יוצאות המשלחות להתחרות באולימפיאדות הבינלאומיות.

הנבחרת הצעירה מתאמנת כשנתיים בכיתות ח’-ט’ בתחומים מדעיים: מתמטיקה, כימיה, פיזיקה ומדעי המחשב.

בשנה הראשונה מתאמנים התלמידים בכל ארבעת מקצועות האולימפיאדה ובשנתם השנייה מתמקצעים בשני תחומים אקדמיים לבחירתם.

פרטים נוספים

האולימפיאדות הבינלאומיות במשרד החינוך

ובאתר מדעני העתיד