מבחנים משלב א’

שלב א’ – כיתות י

קובץ zip המכיל את כל המבחנים להורדה – כל מבחני שלב א – כיתות י

שלב א כיתות י 19-20 מועד א

שלב א כיתות י 19-20 מועד א – ערבית

שלב א כיתות י 19-20 מועד א – פתרון

שלב א כיתות י 19-20 מועד ב

שלב א כיתות י 19-20 מועד ב – ערבית

שלב א כיתות י 19-20 מועד ב – פתרון

שלב א כיתות י 17-18

שלב א כיתות י 17-18 – ערבית

שלב א כיתות י 17-18 – פתרון

שלב א כיתות י 15-16

שלב א כיתות י 15-16 – ערבית

שלב א כיתות י 15-16 – פתרון

שלב א כיתות י 14-15

שלב א כיתות י 14-15 – פתרון

שלב א כיתות י 12-13

שלב א כיתות י 12-13 – פתרון

שלב א כיתות י 11-12

שלב א כיתות י 10-11 – מועד א

שלב א כיתות י 10-11 – מועד ב

שלב א כיתות י 10-11 – מועד ב – פתרון

שלב א כיתות י 08-09

שלב א כיתות י 08-09 – פתרון

שלב א כיתות י 06-07

שלב א כיתות י 05-06

שלב א כיתות י 04-05

שלב א – כיתות י”א-י”ב

קובץ zip המכיל את כל המבחנים להורדה – כל מבחני שלב א – כיתות יא-יב

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד א

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד א – ערבית

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד א – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד ב

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד ב – ערבית

שלב א כיתות יא-יב 19-20 מועד ב – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 17-18

שלב א כיתות יא-יב 17-18 – ערבית

שלב א כיתות יא-יב 17-18 – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 15-16

שלב א כיתות יא-יב 15-16 – ערבית

שלב א כיתות יא-יב 15-16 – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 12-13 מועד א

שלב א כיתות יא-יב 12-13 מועד א – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 12-13 מועד ב

שלב א כיתות יא-יב 12-13 מועד ב – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 11-12 מועד א

שלב א כיתות יא-יב 11-12 מועד ב

שלב א כיתות יא-יב 10-11 מועד א

שלב א כיתות יא-יב 10-11 מועד ב

שלב א כיתות יא-יב 10-11 מועד ב – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 9-10

שלב א כיתות יא-יב 08-09 מועד א

שלב א כיתות יא-יב 08-09 מועד א – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 08-09 מועד ב

שלב א כיתות יא-יב 08-09 מועד ב – פתרון

שלב א כיתות יא-יב 05-06

שלב א כיתות יא-יב 04-05

שלב א כיתות יא-יב 03-04