כימיאדה 2021 תשפ”ב

תאריכים:

אין צורך להירשם, התלמידים נכנסים באחד מהמועדים לאתר: השתתפות בשלב א

  • שלב א’ לכיתות י”א-י”ב ולכיתות י’ – יתקיים בשני מועדים:
    26.10.2021 – יתקיים בצורה מקוונת בבתי הספר
    8.11.2021 – יתקיים בצורה מקוונת בבתי הספר

פרטים על שלב ב’

  • שלב ב’ לכיתות ט’-י’ – יתקיים 16.12.2021
  • שלב ב’ לכיתות יא’-יב’ – יתקיים 29.11.2021

פרטים על שלב ג’

  • שלב ג’ לכיתות י”א י”ב יתקיים ביום ה בתאריך 30.12.21
  • פרטים עלולים להשתנות בהתאם להתפתחות המגיפה, אנא התעדכנו באתר.