נבחרת גולן

נבחרת גולן היא פרויקט מטעם הכימיאדה המיועד לתלמידי כיתות י’.
מטרת הפרויקט היא להכין תלמידים לנבחרת כרמל, במישור לימודי ומנטלי וכתוצאה מכך להביא לתחילת למידה בחומר מתקדם יותר בנבחרת כרמל.
החומר הנלמד בנבחרת גולן דומה לחומר הנלמד בכימיאדה עם תוספות ודגשים מסוימים.
הלמידה נעשית בטכניון ובסוף השנה נערך מבחן הבודק את מוכנות התלמידים למעבר לנבחרת כרמל.
הקבלה לנבחרת גולן היא על סמך תוצאות בכימיאדה לכיתות י’, כמו כן תישקל מועמדות של תלמידים בעלי ידע קודם בכימיה ברמה אקדמית או תלמידים מצטייניים מבתי ספר

המאמן ואחראי על נבחרת גולן הוא רון רפאלי. ronraphaeli@tauex.tau.ac.il