רשימת נושאים שלב א' כיתות ט'-י'

יסידות ואטומים

אטומים, מודל הגרעין, נויטרונים, איזוטופים

ארגון היסודות

תיאור האורביטלים/אלקטרונים ע"י מספרים קוונטים : n, l, ml, ms

מערך האלקטרונים וטבלה מחזורית

מחזוריות תכונות האטומים: רדיוס יוני, רדיוס אטומי, אנרגיית יינון, זיקה אלקטרונית

 

היסודות: ארבע הקבוצות הראשיות הראשונות

מתכות אלקליות ותכונותיהן

מתכות אלקליות אפרוריות

משפחת הבור; בורנים, בורוהידרידים, ובורידים

משפחת הפחמן

משפחת החנקן

משפחת החמצן

הלוגנים

גזים אצילים

 

תרכובות / קשרים כימיים

מהי תרכובת

מולקולות ותרכובות מולקולאריות

יונים ותרכובות יוניות: היווצרות קשרים יוניים, אינטראקציה בין יונים, היערכות האלקטרונים של יונים

קשרים קוולנטיים: אופי הקשר הקוולנטי, מבני לואיס, רזוננס, חוזק קשר, אורך קשר

הקשר היוני לעומת הקשר הקוולנטי

אלקטרושליליות

קשר סיגמא וקשר פיי

תכונות הקשר הכפול

 

תכונות  גזים

מהו גז?

לחץ

עקרון אבוגדרו

חוק הגזים האידיאליים

יישומיו של חוק הגזים האידיאליים

צפיפות הזגים

סטויכומטריה של גזים בתגובות כימיות

לחצים חלקיים: הגדרה, חוק דלטון

 

מולים ומסות מולריות

מולים ומסות מולריות

הרכב מסות באחוזים

קביעת נוסחאות אמפיריות

קביעת נוסחאות מולקולאריות

 

תערובות ותמיסות

מיון תערובות, ריכוזים מולריים, מיהול וחישוב נפחים.

 

סטויכיומטריה

מעבר בין גרמים למולים לריכוז

איזון משוואות כימיות

חישובים של ריכוז ע"פ תוצאות של טיטרציות

חישוב מולים ומסות בתגובות בתגובות כימיות

ניצולת תגובה

אנליזת שריפה

 

תמיסות מימיות ושיקוע

אלקטרוליטים

תגובות שיקוע

 

חומצות ובסיסים

חוזק חומציות ובסיסיות

הגדרת ברונסטד-לאורי לחומצות ובסיסים

הגדרת לואיס לחומצות ובסיסים

תחמוצות בסיסיות, חומציות ואמפוטריות

חוזק חומציות ובסיסיות

סולם וחישובי pH וחישובי pOH

שיווי משקל בתמיסות

מכפלת המסיסות

 

שיווי משקל כימי

הפיכות של תגובות כימיות; חוק לה-שטליה: אילו שינויים ישפיעו על הרכב התערובת בש"מ ולאיזה כיוון

קבועי שיווי משקל : הגדרות קבוע שווי משקל באמצעות ריכוזים מולריים של גזים.

השפעת שינויים בתנאים על שיווי המשקל; נוספה או הרחקה של מגיבים או תוצרים, דחיסה של תערובת התגובה, טמפרטורה, זרזים.

 

מעברי פאזה

הקשר שבין טמפרטורה ללחץ אדים

דיאגרמות פאזה

 

תגובות חמצון-חיזור

קביעת דרגות חמצון

זיהוי תהליך חמצון ותהליך חיזור

 

תרכובות קואורדינטיביות

מספרי קואורדינציה

דרגות חמצון