רשימת נושאים שלב ג' כיתות יא'-יב'

הנושאים שנכללים בשלב ג' כוללים את כל הנושאים משלבים א' וב'