שאלות ותשובות

 
שאלה תשובה
איך אפשר לגשת לבחינה אם בית הספר בו אני לומד לא משתתף? ניתן לשלוח בקשה לגברת שירלי קפלן: kaplans@ch.technion.ac.il
ראיתי שברשימת הנושאים לבחינה יש הרבה נושאים שלא למדנו עדיין בבית הספר, האם אני צריך לדעת הכל בשביל להצליח בבחינה? הציונים המתקבלים במבחן הם יחסיים, ולכן ציון מוצלח במבחן הוא בדרך כלל רחוק מ100
עם זאת, אנחנו ממליצים ללמוד כמה שיותר מהנושאים. למידה לתחרות
אני רוצה מאוד להגיע לשלב ב אבל לא הצלחתי להשתתף בשלב א’/לא עברתי את שלב א’, האם יש אפשרות להשתתף? צור קשר עם גברת שירלי קפלן בכתובת: kaplans@ch.technion.ac.il
לאחר בחינת העניין עם ד”ר איזנה ניגל אטינגר תישקל בקשתך.
איך מבררים את ציון הבחינה? לא ניתן לברר.
הציונים חסויים, אם עברת תקבל הודעה על כך.
מה הוא החומר המותר לשימוש במבחנים? כלי כתיבה, מחשבון מדעי פשוט, ומוטיבציה להצליח .
את כל השאר תקבלו במקום.
מאיפה אפשר להשיג חומר רלוונטי ותרגולים לכימיאדה? החומר למבחן מופיע בעמוד של כל שלב, בשביל למידה ותרגול ראו את ההמלצות והקישורים בתיקיית למידה לתחרות,
אנחנו ממליצים גם להתייעץ עם המורים בבית הספר.
האם ישנם מבחנים בשפה הערבית? כל שלבי התחרות מתורגמים גם לערבית
על המבחן בשלבים ב’ וג’ ניתן לענות רק בעברית ואנגלית (אך בתשובה אידיאלית אין כמעט מלל)
האם תלמידי כיתות ט’-י’ שמעפילים לשלב הגמר בכימיאדה זוכים בפרס כלשהו ? התלמידים אשר יצליחו במבחן שלב הגמר יעפילו לשלב ב י”א-י”ב בשנה הבאה ויוצע להם להצטרף לנבחרת גולן.
מתי נקבל את התוצאות של שלב א’ ואיפה? כאן או בבתי ספר? התוצאות אינן ניתנות בציון אלא במי עבר לשלב ב’. הן תועברנה למורי ביה”ס כמה שבועות אחרי המבחן
אם יש בעיה בהגעת התוצאות ניתן לכתוב לגברת שירלי קפלן
מתי נקבל את התוצאות לשלב ב’? התוצאות תימסרנה למורים כמה שבועות אחרי המבחן
האם אפשר לערער? יכול להיות שבודק הבחינה לא הבין את התשובה. ניתן לשלוח בקשה במייל לגברת שירלי קפלן והבקשה תועבר kaplans@ch.technion.ac.il
השתתפתי בשנה שעברה בכימיאדה והגעתי לשלב הגמר. האם אוכל להשתתף גם השנה? ואם התשובה חיובית, האם עלי לעבור שוב את שלבי א’ וב’? אין מגבלה למספר השנים בהן מותר לתלמיד להשתתף בכימיאדה, כל עוד הוא לומד בכיתות ט’-י”ב. תלמיד שהגיע לגמר כיתות י”א-י”ב בשנה שעברה פטור מלגשת לשלב א’ בשנה העוקבת וזכאי אוטומטית לגשת לשלב ב’. מספר תלמידים שהוציאו ציונים גבוהים ביותר בגמר של כיתות ט’-י’ בשנה שעברה זכאים לאותו פטור. תלמידים אלו יקבלו הודעה אישית על זכאותם.