שלב ג’

מידע כללי ומבנה המבחן

שלב ג’ נערך במשך יום אחד או יומיים בפקולטה לכימיה בטכניון.
בשלב ג’ משתתפים רק תלמידי כיתות י”א וי”ב.

על מנת להשתתף בשלב ג’ צריך לעבור את שלב ב’ – הודעות מעבר ישלחו לאחר מבחן של ב’.

בשלב זה התלמידים נבחנים בשתי בחינות: בחינה תיאורטית, ובחינת מעבדה.
מבנה הבחינה התיאורטית דומה למבנה הבחינה בשלב ב’: מספר שאלות פתוחות שנפתרות בשלוש שעות.
בבחינת המעבדה התלמידים נדרשים לבצע ניסוי שלא ראו לפני כן (עם הנחיה מתאימה).

בסיום התחרות ישנו טקס בו המארגנים מכריזים על הזוכים. אל טקס זה מוזמנים התלמידים, משפחותיהם ומוריהם.

חומר לבחינה התיאורטית

החומר לשלב ג’ מכיל מספר נושאים שאינם כלולים בשלב ב’. כמו כן השאלות בשלב זה הינן ברמה מעט גבוהה יותר משלב ב’.

חומר לשלב ג – כיתות יא-יב