עדכון חומר לימוד

שימו לב שעדכנו את חומר הלימוד לשלבים ב' וג' באתר