על הכימיאדה

תאריכי השלבים השונים של הכימיאדה לשנת תשפ”ג:

4.12- שלב ב’

8.1- שלב הגמר 

בנוסף, ברובריקה “למידה לתחרות”- “למידה ותרגול” מפורסמים נושאי הלימוד לשלב א’ ושלב ב’.

בהצלחה לכל הניגשים!

 

 

הכימיאדה, האולימפיאדה הארצית בכימיה, מתקיימת מדי שנה החל משנת 2000. יעדיה העיקריים של הכימיאדה הינם:

 • עידוד השתתפות המונית של תלמידים מרחבי הארץ בשלבי התחרות השונים וכך לתרום להגברת המודעות לחשיבות לימודי הכימיה.
 • קירוב התלמידים המשתתפים בתחרות לתחומי מחקר בכימיה ולמחקר המנוהל במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ע”י יצירת סקרנות והתנסות.
 • גילוי כישרונות יוצאים מהכלל, אשר יהוו את השלד של נבחרת ישראל באולימפיאדות בינלאומיות בכימיה.

מסלולי הכימיאדה

המסלול העיקרי – תלמידי י”א-י”ב

מורכב משלושה שלבים:

 • שלב א’ – מתקיים בבתי-הספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ממוחשב, בו שאלות מתחומים שונים של הכימיה (בנוי בשיטה האמריקאית).
  כ-10% המצטיינים (כ-300 תלמידים) אשר עוברים את שלב א’ מוזמנים להשתתף בשלב ב’ של התחרות.
 •  שלב ב’ – מתקיים במשך יום אחד בטכניון במסגרתו התלמידים נבחנים. הבחינה בשלב זה מכילה שאלות על חומר שאינו נלמד בבית-ספר. כ-30 התלמידים המצטיינים בשלב זה עולים לשלב הגמר הארצי.
 • שלב הגמר הארצי – שלב הגמר מתקיים אף הוא בטכניון – הפנינג של כימיה ומורכב מבחינה והתנסות. הבחינה מורכבת מבחינה תיאורטית ברמה גבוהה מזו של שלב ב’. בנוסף התלמידים מבצעים בחינת מעבדה של ניסוי לפי תדריך. מתוך מצטייני שלב הגמר נבחרים תלמידים לנבחרת כרמל.

 המסלול המשני – תלמידי כתות י’

מורכב משני שלבים:

 • שלב המיונים – מתקיים בבתי-הספר ומיועד לכל התלמידים הרוצים לקחת בו חלק. שלב זה כולל מבחן ממוחשב, בו שאלות מתחומים שונים של הכימיה (בנוי בשיטה האמריקאית).
 • שלב הגמר – מתקיימת בחינה בטכניון בה עשרת התלמידים המצטיינים של שלב הגמר מוזמנים ישירות לשלב ב’ לתלמידי י”א-י”ב של הכימיאדה הבאה (בשנה העוקבת) ויכולים להצטרף לנבחרת גולן.

הפרסים בכימיאדה

 

 • הקלות בבגרויות בכימיה.
 • מלגות לימודים: שישה זוכים ( בדרך כלל, שלושה תלמידי י”א ושלושה תלמידי י”ב), מקבלים מלגת לימודים בטכניון למשך שנה או סמסטר.