למידה ותרגול

רשימת הנושאים ללמידה לכימיאדה שלב א’ שנת תשפ”ג הם:

כיתות ט’-י’:
שלב א, חומר למידה, כיתות ט-י, 2023

כיתות יא’-יב’:

– 2023 שלב א חומר לבחינה, יא-יב

רשימת הנושאים ללמידה לכימיאדה שלב ב’ שנת תשפ”ג הם:

כיתות ט’-י’:

שלב ב’,כיתות ט-י’, 2023, חומר לימוד

כיתות יא’-יב’:

חומר לימוד שלב ב 2023 יא-יב’

החומר הנדרש לכימיאדה דומה לקורסי בסיס בכימיה באוניברסיטה שנקראים בדרך כלל “כימיה כללית”, “יסודות הכימיה” או “עקרונות הכימיה”. עם זאת, אין חפיפה מוחלטת ולא נדרשת שליטה בכל חומר הקורסים לצורך הכימיאדה. ישנם מספר נושאים הנדרשים לכימיאדה שאינם מופיעים בקורסים, בפרט- כימיה אורגנית.
חלק גדול מהמשאבים המסופקים באתר זה נגישים רק באנגלית, למעט משאבים מסוימים בעברית.
מומלץ מאוד להיעזר במורי הכימיה לשם השגת ספרים או משאבים נוספים שעשויים לשמש אתכם.

למידה באמצעות ספרים

ניתן למצוא ברוב הספריות האקדמיות ספרים המתאימים ללמידה לכימיאדה, מומלץ ביותר לקרוא את הפרקים הרלוונטים ולתרגל את השאלות המופיעות בסוף כל פרק.

ספרים בכימיה כללית
כל ספר בעל השם “כימיה כללית”/”יסודות הכימיה”/”General Chemistry” יכיל בוודאי את רוב הנושאים הנדרשים, אבל כנראה יכיל בנוסף נושאים נוספים שלא נדרשים, שימו לב לכך.
להלן מספר ספרים מומלצים:

General Chemistry: principles & modern applications, Petrucci

General Chemistry, Atkins

General Chemistry, Ebbing & Gammon

עקרונות הכימיה א’ + ב’, עמנואל מנזורולה

Chemical Principles: The Quest for Insight, Atkins & Jones

ספרי “כימיה כללית” של האוניברסיטה הפתוחה – תרגום של הספר הקודם, מופיעים בדרך כלל כמספר רב של חוברות קטנות.

ספרים בכימיה אורגנית
שימו לב שנדרש לדעת חלק קטן מאוד מהחומר המופיע בדרך כלל בספר על כימיה אורגנית.
להלן מספר ספרים מומלצים:

Organic Chemistry – Paula Yurkanis Bruice

Organic Chemistry – Vollhardt & Schore

למידה בעזרת אתרי אינטרנט

ניתן ללמוד גם בעזרת כמה משאבים אינטרנטיים, גם פה חשוב מאוד שתוודאו שמופיעים כל הנושאים שאתם נדרשים ללמוד.
הערה: אנחנו לא ממליצים ללמוד מאתר ויקיפדיה, זה אתר נהדר אבל הוא בדרך כלל מסביר דברים ברמה גבוהה מדי בשלב זה, והוא אינו מכוון ללמידה ראשונית של נושא.

Khan Academy – סרטונים קצרים באנגלית שמסבירים בצורה מעמיקה את הנושאים בכימיה כללית וכימיה אורגנית.
Khan Academy – General Chemistry
Khan Academy – Organic Chemistry

אתר Libretexts, מטרת האתר הוא לשמש כחומר עזר לספרים אבל יש בו גם חומר עצמאי, ניתן להכנס לאחד הנושאים וללחוץ על Supplemental Modules
Chemistry Libretexts

סיכומיה של ענת עצין מהקורס כימיה אורגנית בטכניון:

סיכום בכימיה אורגנית

תרגילים נוספים

רוב התרגול לכימיאדה צריך להתבסס על מבחני העבר של הכימיאדה, אבל אם נדרש תרגול נוסף, ניתן להיעזר בתרגילים מספרים או בתרגילים מהמקורות הבאים:

המבחנים של האולימפיאדה האמריקאית בכימיה – American Olympiad.
כל השלבים (למעט מבחן המעבדה) רלוונטים לכימיאדה, עם זאת אין חפיפה מלאה בין החומר הנדרש לכימיאדה לבין החומר הנדרש למבחנים אלו. בסוף כל קובץ מופיעים פתרונות לשאלות.

מבחני הגמר האמריקאים בכימיה – AP Chemistry.
רמת המבחנים עשויה להיות נמוכה מהכימיאדה אבל החומר כולו רלוונטי.

מומלץ להימנע מלתרגל ממבחנים של אולימפיאדות בינלאומיות או משאלות ההכנה של האולימפיאדות הבינלאומיות, מכיוון ששם נדרש ידע רחב יותר והשאלות ברמה גבוהה יותר מהכימיאדה.