מבחנים משלב ב' וג'

שלב ב' – כיתות י

קובץ zip המכיל את כל המבחנים להורדה – כל מבחני שלב ב – כיתות י

שלב ב כיתות י 19-20

שלב ב כיתות י 15-16

שלב ב כיתות י 15-16 – פתרון

שלב ב כיתות י 14-15 – פתרון

שלב ב כיתות י 13-14

שלב ב כיתות י 12-13

שלב ב כיתות י 12-13 – פתרון

שלב ב כיתות י 11-12 – ערבית

שלב ב כיתות י 11-12 – פתרון

שלב ב כיתות י 10-11

שלב ב כיתות י 10-11 – פתרון

שלב ב כיתות י 08-09

שלב ב כיתות י 08-09 – פתרון

שלב ב כיתות י 07-08

שלב ב כיתות י 08-09 – פתרון

שלב ב כיתות י 06-07

שלב ב כיתות י 06-07 – פתרון

שלב ב כיתות י 05-06

שלב ב כיתות י 04-05

שלב ב כיתות י 04-05 – פתרון

שלב ב' – כיתות יא-יב

קובץ zip המכיל את כל המבחנים להורדה – כל מבחני שלב ב – כיתות יא-יב

שלב ב כיתות יא-יב 19-20

שלב ב כיתות יא-יב 19-20 – ערבית

שלב ב כיתות יא-יב 19-20 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 15-16

שלב ב כיתות יא-יב 15-16 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 14-15

שלב ב כיתות יא-יב 13-14

שלב ב כיתות יא-יב 13-14 – ערבית

שלב ב כיתות יא-יב 13-14 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 12-13

שלב ב כיתות יא-יב 12-13 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 11-12

שלב ב כיתות יא-יב 11-12 – ערבית

שלב ב כיתות יא-יב 11-12 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 10-11

שלב ב כיתות יא-יב 10-11 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 08-09

שלב ב כיתות יא-יב 07-08

שלב ב כיתות יא-יב 07-08 – פתרון

שלב ב כיתות יא-יב 05-06

שלב ב כיתות יא-יב 01-02

שלב ג' – כיתות יא-יב

קובץ zip המכיל את כל המבחנים להורדה – כל מבחני שלב ג – כיתות יא-יב

שלב ג כיתות יא-יב 13-14

שלב ג כיתות יא-יב 13-14 – פתרון

שלב ג כיתות יא-יב 12-13

שלב ג כיתות יא-יב 12-13 – פתרון

שלב ג כיתות יא-יב 10-11

שלב ג כיתות יא-יב 10-11 – פתרון

שלב ג כיתות יא-יב 09-10

שלב ג כיתות יא-יב 08-09

שלב ג כיתות יא-יב 07-08

שלב ג כיתות יא-יב 07-08 – פתרון